تبلیغات
مجله مهندسی تكنولوژی برق
صفحه نخست | تماس با مدیران | ارتباط با ما| RSS 2.0 | Electricity Engineering Technology Magazine
سلام ,خوش آمدید ...! امیدوارم از مطالب بهره كامل رو ببرید
Electricity Engineering Technology Magazine

سكسیونر
موضوع: سیستم توزیع انرژی الكتریكی | تاریخ ارسال: چهارشنبه 24 فروردین 1390
سكسیونر وسیله ی قطع سیستم هایی است كه تقریبا بدون جریان هستند . به عبارت دیگر  سكسیونر قطعات و وسایلی را كه زیر ولتاژ هستند از شبكه جدا می سازد . تقریبا بدون بار بدان معنی است كه می توان به كمك سكسیونر جریانهای كاپاسیتیو  مقره ها ٬ شینه ها و تاسیسات برقی و كابلهای كوتاه و خطوط و همینطور جریان ترانسفورماتور ولتاژ را نیز قطع نمود و یا حتی ترانسفورماتور های كم قدرت را با سكسیونر قطع كرد.
علت بدون جریان بودن سكسیونر در مواقع قطع یا وصل ٬ مجهز نبودن سكسیونر به وسیله جرقه خاموش كن است . لذا به طور كلی می توان نتیجه گرفت كه عمل قطع و وصل سكسیونر باید بدون جرقه یا با جرقه ی ناچیز صورت گیرد . بر حسب این تعریف در صورتیكه از سكسیونر جریان عبور كند ولی در موقع قطع اختلاف پتانسیل بین دو كنتاكت آن ظاهر نشود قطع سكسیونر بلامانع است . همینطور وصل سكسیونری كه بین  دو كنتاكت آن تفاوت پتانسیلی موجود نباشد گرچه به محض وصل باعث عبور جریان گردد نیز مجاز خواهد بود . از آنچه گفته شد چنین نتیجه می شود كه سكسیونر یك كلید نیست بلكه یك ارتباط دهنده یا قطع كننده ی مكانیكی بین سیستم ها است .
سكسیونر باید در حالت بسته یا ارتباط گالوانیكی محكم و مطمئن برای هدایت بهتر جریان در كنتاكت هر قطب برقرار سازد و مانع اقت ولتاژ گردد لذا باید مقاومت عبور جریان در محدوده ی سكسیونر كوچك باشد تا حرارتی  كه در اثر كار مداوم در كنتاكت ها ایجاد می شود از حد تجاوز نكند سكسیونر می تواند به تیغه های زمین مجهز باشد كه تیغه های زمین برای تامین ایمنی كار روی قسمتهای بی برق شده به كار می رود . در حالیكه سكسیونر به تیغه های زمین مجهز باشد ٬ تیغه های زمین معمولا باز است مگر در زمانی كه سكسیونر باز شود كه در این حالت جهت تخلیه خازنی ( ولتاژ باقیمانده ) روی خط یا قسمتهایی كه قبلا برق دار بود تیغه های زمین بسته می شود .
اصولا سكسیونر وسایل ارتباط دهنده ی مكانیكی و گالوانیكی برای هدایت بهتر جریان قطعات و سیستم های مختلف می باشند و در درجه ی اول به منظور حفاظت اشخاص و متصدیان مربوطه در مقابل برق گرفتگی به كار برده می شوند . بدین جهت طوری ساخته می شوند كه در حالت قطع یا وصل ٬ محل قطع شدگی یا اتصال به طور واضح و آشكار قابل رویت باشد . یعنی در هوای ازاد انجام گیرد و از آنجا كه سكسیونر باعث بستن یا باز كردن مدار الكتریكی نمی شود برای باز كردن و یا بستن هر مدار فشار قوی احتیاج به كلید قدرت می باشد كه قادر است مدار را تحت هر شرایطی بسته یا باز كنئ و سكسیونر وسیله ای است برای ارتباط كلید قدرت به شینه و یا هر قسمت دیگری از شبكه كه دارای پتانسیل است .  لذا طبق متدوال الكتریكی و به منظور ایمنی لازم در هنگام تعمیرات لازم است تا جلوی هر كلید قدرتی از 1 كیلو وات به بالا و یا در هر دو طرف در صورتیكه از دو طرف تغذیه گردد سكسیونر نصب می گردد.
با این شرایط هنگام باز كردن مدار ٬ ابتدا كلید و سپس سكسیونر باز می شود و در موقع بستن ابتدا سكسیونر و سپس كلید بسته می شود و در صورتیكه سكسیونر به تیغه های زمین مجهز باشد این تیغه ها بعد از باز شدن سكسیونر بسته شده تا شارژهای خازنی ذخیره شده را به زمین منتقل نماید ٬ سكسیونرهای به كار رفته در سیستم قدرت سه فاز بوده و دارای سه پل متشابه می باشد . از آنجا كه مقدار شارژ خازنی باقی مانده ( ولتاژ ) در روی قسمتهای جدا شده از شبكه در رده ولتاژهای فشار قوی قابل توجه است ٬ لازم است قبل از عمل تعمییرات به وسیله ی بستن تیغه های زمین سكسیونرها معمولا بین سكسیونر و كلید قدرت انترلاك به نحوی برقرار می شود كه با وصل نمودن كلید نتوان سكسیونر را قطع و وصل نمود . برای این منظور از یك بوبین كه از ولتاژ خط تغذیه می شود برای ایجاد اینترلاكی الكتریكی جهت عملكرد تیغه های زمین استفاده می نمایند .
  ادامه مطلب | نظرات()