تبلیغات
مجله مهندسی تكنولوژی برق
صفحه نخست | تماس با مدیران | ارتباط با ما| RSS 2.0 | Electricity Engineering Technology Magazine
سلام ,خوش آمدید ...! امیدوارم از مطالب بهره كامل رو ببرید
Electricity Engineering Technology Magazine

نادیده گرفتن سیم زمین تجهیزات
موضوع: سیستم توزیع انرژی الكتریكی | تاریخ ارسال: سه شنبه 30 فروردین 1390
در خانه های قدیمی با پریزهای دو شاخه ، اغلب با مشكل چگونگی اتصال سه شاخه تجهیزات الكتریكی به پریز مواجه می شویم . از طرفی خارج كردن شاخه سوم و كنار گذاشتن مسیر اتصال زمین موجب كاهش ایمنی تجهیزات و افزایش احتمال ایجاد شوك الكتریكی می شود. تعویض پریزهای دوشاخه قدیمی با پریزهای جدید سه شاخه متصل به زمین كه قابلیت كار با تمامی انواع دو شاخه ها را دارند به عنوان یكی از راه حلهای مناسب برای برطرف نمودن این مشكل مطرح است.
البته در سیستمهای دو شاخه قدیمی دو سیمی كه سیم زمین وجود ندارد ، حتی تعویض پریزهای قدیمی با پریزهای جدید نیز عملا تاثیری در افزایش ایمنی سیستم ندارد چرا كه در این سیستمها اساسا سیم زمین در نظر گرفته نمی شود . بنابراین در صورت تعویض پریزهای قدیمی با پریزهای جدیدحتما باید سیم اتصال به زمین نیز برای ان در نظر گرفته شود . زیرا در غیر این صورت این تصور ممكن هست در ذهن كاربر ایجاد شود كه سیستم مجهز به سیم اتصال به زمین است .در حالیكه در عمل چنین نیست و این مسئله موجب كاهش ضریب ایمنی سیستم می شود. یكی دیگر از روشهای مواجهه با این مشكل استفاده از مبدلهای سه شاخه به دو شاخه است . بر مبنای استاندارد NEC  نیز استفاده از این روش به شرط آن كه پیچ مربوط به صفحه روكش به زبانه زمین تجهیزات متصل شود مجاز است . این روش نیز در نهایت می تواند موجب اشتباه افتادن كاربران و كاهش ایمنی آنها شود.
  ادامه مطلب | نظرات()