تبلیغات
مجله مهندسی تكنولوژی برق
صفحه نخست | تماس با مدیران | ارتباط با ما| RSS 2.0 | Electricity Engineering Technology Magazine
سلام ,خوش آمدید ...! امیدوارم از مطالب بهره كامل رو ببرید
Electricity Engineering Technology Magazine

تشریح چند پست
موضوع: سیستم توزیع انرژی الكتریكی | تاریخ ارسال: سه شنبه 30 فروردین 1390
ین پست یک خط ورودی به قدرت 66kv دارد و چهار خروجی به قدرت20kv ،ترانس این پست قدرت آن 15MVA است ولتاژ 66 وقتی که وارد پست شد اول به برق گیر سپس به pt و به برکر ct بعد سکسیونر و بعد  به ترانس وارد می شود و به چهار خروجی به قدرتk 20تقسیم می شود.

کار ترانس نول ساز برای این است که اگر در خیابان یا کوچه سیمی قطع شد و روی زمین افتاد جریان را به وسیله ترانس نول ساز به زمین داده و نول ساز ولتاژ را به رله ها می دهد و رله مربوط به آن قسمت را قطع می کند.

برق گیر موقع کلید زنی یا رعد و برق و وقتی که ولتاژ ما از ولتاژ نامی بیشتر شود برق گیر عمل می کند.

Pt ترانس حفاظتی است که بیشتر برای رله ها استفاده می شود و برقی حدود 100 تا 120 برای مدار فرمان و ولتاژ را اندازه می گیرد و موازی در مدار قرار می گیرد.

Ct در مدار به طور سری قرار می گیرد و جریان را اندازه می گیرد و برق بعضی رله ها را هم فراهم     می کند.

برکر یا دژنکتور که به طور اتوماتیک قطع و وصل می کند. برای قطع و وصل جریان است و می تواند زیر بار قطع کند و سه نوع برکر داریم
 1- خلا 2- روغنی 3- گازی که گاز درون آن SF6است.

کلید سکسیونر: این کلید به طور دستی عمل می کند و نمی تواند زیر بار قطع و وصل کند.

بررسی پست دیگر
این پست دارای سه  ورودی به قدرت 66kv که از سه نقطه ( مثلا سه شهر )  وارد پست برق می شود و پس از آنکه وارد پست برق، که شامل برق گیر و  ptکلید سکسیونر زمین و بعد به کلید سکسیونرکه زمین نشده وارد می شود پس از آن وارد ctدر رله های جریان(over current) و رله زمین(E/F) و بعد از آن وارد سکسیونر دیگر می شود و پس از آن وارد برق گیر سر راه ترانس می شود و وارد ترانس برق که در پست برق ذكر شده دو ترانس برق به قدرت 25/18MVA وارد و تبدیل به شش خروجی برای مصرف کننده که قدرت خروجی ها 11kv است می شود.

رله (RECLOSED) رکلوزد این رله کارش این است که به صورت لحظه ای وقتی مدار قطع می شود وصل می کند و اگر عیب برقرار بود دوباره قطع می کند.

لن ترپ به وسیله فرکانس کار می کند که درون آن سلف و خازن است و همچنین می شود مانند تلفن با پست هایی که این سیستم دارند ارتباط برقرار کرد که یکی از شاخه های PLCاست کار درست آن مانند یک فیلتر پایین گذر است که اجازه می دهد فرکانس 50 تا 60HZعبور کند و نمی گذارد فرکانس های مخابراتی عبور کند.
معمولاً رنگ روی میله های سکسیونر متصل به زمین در مخابرات زرد است اما در برق سکسیونر متصل به زمین قرمز است.

برای از بین بردن ولتاژ گامی معمولاً در پست های برق شن می ریزند، چون وقتی برق به زمین داده می شود میدان مغناطیسی بین شنها ایجاد می شود و اگر ما بر روی آسفالت با قدم بلند پا برداریم دچار برق گرفتگی می شویم و باید قدمهای کوتاه برداریم.

کلید سکسیونر زمین برای این است که وقتی کلید را قطع کردیم هنوز مقداری برق در مدار برقرار است و با زمین کردن آن برق درون آن مدار تخلیه می شود.

تمامی رله ها دو حالت دارند یک حالت استارت (Start)یعنی رله می بیند ولی عمل نمی کند 2- حالت عمل کننده یعنی رله می بیند و عمل می کند.

گاز هایی که در رله بوخلتس وجود دارد 1-هیدروژن2-استیلن3-اتیلن4-متان5-اتان.

رله پرتو شکن(رله حفاظت بدنه ترانس) حفاظت ترانس در مقابل اتصال های فاز به بدنه

رله اور فلاکس این رله حالت اشباع ترانس را کنترل می کند.

ترانس مچ برای اینکه بتوان جریانهای ورودی و خروجی و اختلاف زاویه بین آنها، در ترانس باید در اولیه و ثانویه برابر باشد برای این کار از رله دیفرانسیل در ترانس مچ استفاده می شود .و از ترانس مچ به عنوان پشتیبان ترانس جریان استفاده می شود ، چون در مدار ترانس جریان نباید باز باشد .

شرایط موازی کردن ترانس ها :
1- نسبت تبدیل یکی باشد.
2- گروه برداری یکی باشد.
3- امپدانس درصد یکی باشد.
4- قدرت اولیه حداقل 3/1 دومی باشد.
5- توان فازی یکی باشد.

رله های  بکار رفته در خط :
1- رله اتصال به زمین
2- رله جریان زیاد
3- رله دیفرانسیل
4- رله دیستانس

رله اتصال به زمین در جایی استفاده می شود که چند انشعاب داشته باشیم وقتی در معابر سیمی قطع شود و روی زمین بیافتد چون از همان نقطه جریان خازنی می گذرد رله ،خطا را تشخیص می دهد .
به وسیله ترانس نول ساز ولتاژ تمام رله ها داده می شود و رله هایی که مربوط به آن قسمت است عمل می کند.

رله دیستانس براساس امپدانس خط کار می کند و اگر این امپدانس از مقدار تنظیم شده کمتر باشد به این معنی است که اتصال در خط وجود دارد و رله عمل می کند .

رقم چهارم کد دیسپاچینگ
نوع قطع کننده نوع تجهیزات
شماره تجهیزات ولتاژ تجهیزات حرف اول نام ایستگاه
1-سکسیونر انتخاب کننده  اولین شین (شین اصلی)
2-کلید قدرت برکر
3-سکسیونر سر خط
4-سکسیونر انتخاب کننده دومین شین (شین فرعی)
5-سکسیونر بای پاس
6-سکسیونر با فیوز مربوط به ترانسفورماتور
7-سکسیونر مربوط به ژنراتور
8-سکسیونر متفرقه
9-سکسیونر ارت (زمین)
10-سکسیونر جدا کننده طول خط
معمولاً برای زمین کردن پستها از تسمه هایی از جنس آهن سفید یا مس استفاده می شود .

ترانسفورماتور ولتاژ خازنی C.V.T در ولتاژ های بالاتر از 66KV بخاطر بزرگ شدن ابعاد PT و گران شدن قسمت های آن از ترانس (C.V.T) استفاده می شود .اساس کار آن تقسیم ولتاژ توسط خازن های سری می باشد

رله هایی که برای حفاظت از ترانسفورماتور بکار می شود :
1- رله OVER CURRENT زمانی (جریان زیاد زمانی )
2- رله دیفرانسیل
3- رله بوخ پاش
4- رله جریان نقطه صفر.

رله OVER CURRENT برای حفاظت در مقابل جریان زیاد که معمولاً به دلیل بروز اتصال کوتاه پیش می آید .

رله دیفرانسیل رله دیفرانسیل در ترانس به کار می رود و برای تشخیص معایب داخل ترانس ، مثل اتصال کوتاه داخل ترانس این رله بر اساس این کار می کند که مجموع جریان های ورودی و خروجی صفر شود .

رله Standbay  این رله برای پشتیبانی از رله E/F بکار می رود. رله استندبای اگر رله ارت عمل نکرد به جای آن وارد عمل می شود .

دو نوع پست داریم :
پست خارجی که در تمام قطعات در خارج ساختمان نسب می شود،
پست داخلی که تمام وسایل پست در داخل ساختمان قرار می گیرد .

سکسیونر ها باید طوری انتخاب شوند که در تمام شرایط جوی تحمل کنند معمولاً در جاهای که برف و یخ زدگی زیاد است از سکسیونر دورانی استفاده می کند .

در دژنکتور در کلیه پست های برق 20KV  از گاز SF6 استفاده می شود .

آلارم =اگر خطایی در رله ها به وجود افتد در آلارم نشان می دهد که کدام رله خطا در آن انجام شده است که سه قطعه روی ان است :
1-HORW     RESET    قطع آژیر آلارم.
2-ALARM    RESET   که نشان می دهد عیب قطع شده است یا نه.
3-LAMP     TEST  جهت تست کردن لامپ های آلارم است .
گروه یک 0 درجه جابجایی فاز        Yyo
Ddo
Zdo
 گروه سوم 30 درجه جابجایی فاز       Dy1
Yd1
Yz1
گروه دوم 180 درجه جابجایی فاز     Yy6
Dd6
Dz6 گروه چهارم 30 درجه جابجایی فاز  Yd11
Dy11
Yz11

حداقل فاصله تا دستگاه برقرار
                                                                                                            سطوح ولتاژ
                 24  Kv                             2.8 متر
24-100             Kv                              3.66 متر
245-100             Kv                              4.5 متر
420-245             Kv                              6.25 متر
ولتاژ های استاندارد در ایران :
380,220v   فشار ضعیف

 ،33kv,20kv,11kv,6/6 kv   فشار متوسط یا توزیع

،66,63kv ,132kv ولتاژ فوق توزیع

،230kv,400kv  ولتاژ انتقال

برای قطع ترانسفورماتور اول باید برکر ثانویه ترانس را قطع کرد بعد تب آن را روی نرمال می گذاریم و بعد برکر قسمت اولیه را قطع می کنیم .
باید گفت که فقط موقعی سکسیونر زمین، در حالت زمین است باید اول سکسیونر خط را قطع کنیم و بعد سکسیونر زمین
LINE TRAP   نقش یک فیلتر پایین گذر دارد فقط فرکانس 60  تا  50 را عبور می دهد و فرکانس های مخابراتی را سد می کند .

بررسی یك پست
این پست دارای دو ورودی و هشت خروجی که هنوز یکی از خروجی ها به کار گرفته نشده است ، این پست دارای دو لن ترپ است ، درتمامی پست ها همیشه اول برقگیر Q و pt  و سکسیونر زمین Q که این سکسیونر مجهز به برق گیر است و بعد سکسیونر و بعد CT   و بعد برکر و سکسیونر است و ترانس است .
ترانس این پست ، به قدرت 25/18 مگا ولت آمپر است .
چرا در یك پست از چند ورودی استفاده می شود؟
دلیل این که از چند ورودی در پست استفاده می شود این است که اگر یک ورودی قطع شد از ورودی دیگر استفاده شود .

رله جریان این رله فقط جریان را اندازه می گیرد ، مثلاً اگر جریان بیشتر از 500 شد سریع قطع می کند (INST) و بعضی وقتها هم به جریان و هم به زمان بستگی دار د.مثال جریان بیش از 300 آمپر را در 2 ثانیه قطع می کند .
و یا این که جریان موثر بیشتر شود قطع می کند .

جرقه گیر که تشکیل شده است از دو فلز که با فاصله معین از هم قرار دارند و باید دانست که برای هر کیلو ولت یک میدان مغناطیسی به اندازه یک سانتی متر اطراف سیم درست می شود .و همیشه میله های برق گیر به اندازه 4 سانتی متر بیشتر از آن ولتاژ گذاشته می شود تا اگر ولتاژ بیشتر شود به وسیله جرقه گیر تخلیه می شود .
كدام ترانس فقط یك سیم پیچ دارد؟
تنها ترانسی که فقط یک سیم پیچ دارد ترانس نول ساز است که سیم بندی به صورت زیگزاگی است دلیل این که سیم پیچ زیگزاگی پیچیده شده این است که این سیم پیچ خنک کننده بسیار خوبی است و گرما را خوب دفع می کند .

فیلتر :
درون فیلتر از روغن و سیلیكاژن که پودر بنفش رنگی است روغن دورن فیلتر برای این است که اگر در هوا گرد و غبار باشد چون فیلتر می گذرد روغن کثیفی را می گیرد .سلیكاژن برای این به کار می رود که اگر هوا مرطوب باشد رطوبت را به خود می گیرد و نمی گذارد رطوبت وارد ترانس شود .

دو نوع بوخهلش وجود دارد :
1- بوخهلشی که روی سیم پیچ ها قرار دارد
2- رله جانسون که مانند رله بوخهلش است فقط با این تفاوت که حساسیت کمتر است و روی بدنه دوم که تپ چنجر انجا است قرار دارد .

کنسرواتور :
منبعی که روی ترانس قرار دارد تشکیل شده است از دو قسمت که یک قسمت برای روغن سیم پیچ ها و قسمت دیگر برای روغن تپ چنجر که هم دما و سطح روغن را اندازه می گیرد که وقتی روغن در ترانس کم می شود از کنسرواتور وارد ترانس می شود .

تپ چنجر :
این وسیله برای تغییر ولتاژ است که بر روی سیم پیچ اولیه که ولتاژ آن زیاد و جریان کمتر انجام می شود و دلیل این کار برای جلوگیری از آتش سوزی درترانس است چون اگر جریان زیاد باشد جرقه بزرگتر زده می شود و همانطور که می دانند ازرابطه ای تعداد دور اول به دوم مساوی با ولتاژ اول به دوم مساوی با جریان دوم به اول پس در پست برق 66k به 11k جریان ثانویه 6 برابر جریان اولیه است .

رله خازن :مانند رله جریان زیاد است با این تفاوت که جریان زیاد وقتی که جریان زیاد شد قطع می کند اما این رله دو حالت دارد
1-ولتاژ زیاد (over voltaj) یعنی ولتاژ بیشتر شد قطع می کند
2-ander voltaj یعنی ولتاژ زیرین که اگر کمتر از حد معین  شد قطع می کند .

در مورد خنک کننده که روی ترانس شده است باید گفت که دو حرف اول نشان دادن روغن و دو حرف دوم نشان دادن نوع خنک کننده است .مانند ONAN یعنی با روغن طبیعی و با هوای طبیعی خنک می شود .

درون مقره ها که وارد ترانس می شوند .روغن قرار داده اند برای عایق کردن سیمی که درون بوشینگ رد شد بیرون از ترانس است معمولاً سیم درون ترانس را یا با چوب یابا کاغذ و پلاستیک از هم دیگر عایق می کنند .برای پی بردن به خرابی عایق گازی که درون رله بوفهلش را نگاه می کنند که چهار رنگ دارد (زرد  ، خاکستری، سفید ، سیاه) است مثلا ً اگر ببینید که گاز درون رله سیاه است می فهمند که عایق روغنی خراب شده است .

رله فشار شکن :
این رله برای این است که اگر فشار بیش از حد زیاد شد در ترانس روغن را با فشار از داخل ترانس بیرون می کند .

هر pt ,ct چند کور دارند pt   اولیه دور آن زیاد و قطر کم و ثانویه بر عکس است و در ct  اولیه دور کم و قطر زیاد است و در ثانویه آن بر عکس است .در pt  اگر کور ها را پس از این که از ولت متر باز کردیم نباید با هم اتصال داد چون موجب آتش سوزی می شود ولی در ct بعد از آن که رله و آمپر متر را باز کردیم باید حتماً دو سر کور اتصال کوتاه شود .

برکرها به دو طریق قطع و وصل می شوند
 اتوماتیک و دستی که نوع دستی آن سه مکانیزم دارد
1-به وسیله فنر  2- هوا (پنوماتیک ) 3-روغن (هیدرولیک )

((( وقتی بخواهیم یک ژنراتور و یک خط با قدرت متفاوت را به هم وصل کنیم از دستگاهی به نام سنکرون ایزوله استفاده می کنیم که فرکانس و ولتاژ هر دو را با هم برابر می کند . )))

((( اگر بخواهیم دو ترانس را با هم موازی کنیم باید هر دو گروه بندی یکی داشته باشد که بوسیله تپ چنجر انجام می شود که 21 حالت دارد . )))

قلب هر پست را باطری خانه ای آن است چون برق DCO را برای ما فراهم می کنند و دو برق با ولتاژ 110 و 48 ولت تولید می کند و بدون باطری خانه هیچ رله و مدار فرمانی کار نمی کند .
گاهی لازم است برق DC  را به AC  تبدیل کرد که ازوسیله ای به نام این ترپ و گاهی هم برق AC را به DC تبدیل کرد چون ممکن است شارژ باطری ها تمام شده باشد از این دستگاه استفاده می شود .

کد ها ی رله ها روی نقشه :
ارت فالت 51N       ولتاژ زیاد OVER VOLTAJ 59
رله اتصال زمین محدود شده  87     اختلاف فاز 69
رله استندبای 64        رله دیفرانسیل    87
رله دیستانس 21    رله جریان زیاد    51
کمبود ولتاژ   27     UNDER VOLTAJ

دو نوع فیلتر کردن در پست ها وجود دارد فیلتری که جلوگیری می کند از ورود فرکانس بیش از 50HZ   لین تراپ و فیلتری کد جلوگیری می کند از فرکانس 50HZ   درون مدار فرمانها اسکادا (SKDA) نام دارد .به سیستم را سکادا را سیستم انتقال اطلاعات گویندPLC دو حالت دارد
1-برای استفاده تلفنی
2-اطلاعات برای فرستادن به دیسباچینگ این ترپ ولتاژ AC را به ولتاژ DC تبدیل می کند .
به طور کلی برای درست کردن ولتاژ در موقع قطع خطوط یا از سیستم دیزل ژنراتور استفاده می شود یا باطری خانه استفاده می شود .شارژ باطری دو نوع است :
1-فوری در موقعی که باطری ها خالی هستند
2-شارژ معمولی همیشه شارژ شارژ کننده باطری ها ولتاژ بیشتر باطری دارند ولتاژی که هر باطری تولید می کند 2/2 ولت و 1000 آمپر است که برای بیشتر کردن ولتاژ باطری ها را سری وصل می کنیم که 48 ولت برای PLC است و 110V   به بالا برای مدار فرمان ها است یک فن برای باطری خانه می گذارند چون گاز از باطری ها بیرون می آید .
برای یکسر کردن ولتاژ AC به DC  از یک پل دیودی که تشکیل شده است از 6 دیو د استفاده می شود .
به طور کلی خبر دهنده ها سه نوع هستند
1-وضعیت که دیجیتالی هست
2 - آلارم کد مختلف
 3-اندازه گیری کد آنالوگ است و Rtu   دیجیتال می گیرد و آنالوگ می دهد .
البته Plc در حال از دور خارج شدن است و بجای آن از فیبر نوری استفاده می شود چون Plc درثانیه فقط 300 برنامه را می برد ولی فیبر نوری می تواند بی نهایت برنامه را ببرد اما استاندارد آن 1640 برنامه در ثانیه است
  ادامه مطلب | نظرات()