تبلیغات
مجله مهندسی تكنولوژی برق
صفحه نخست | تماس با مدیران | ارتباط با ما| RSS 2.0 | Electricity Engineering Technology Magazine
سلام ,خوش آمدید ...! امیدوارم از مطالب بهره كامل رو ببرید
Electricity Engineering Technology Magazine

دیماند
موضوع: سیستم توزیع انرژی الكتریكی | تاریخ ارسال: چهارشنبه 5 مرداد 1390
شرکت های تولید کننده برق اکثراً ظرفیت محدودی دارند. شرکت تولیدکننده برق با شرکت مصرف کننده قرارداد می بندد و طی آن میزان توان مصرفی را مشخص می کند. اگر مصرف برق شرکت مصرف کننده بیش از میزان قرارداد باشد. شرکت تولید کننده آن را جریمه می کند. این جریمه دیماند نام دارد كه  میزان آن به Max انرژی مصرفی بستگی ندارد
کنتورها این قابلیت را دارند که هر  0.5ساعت به 0.5 ساعت مقدار توان لحظه ای را اندازه گیری می کنند و با مقادیر قبلی که در رجیستر ثبت شده است مقایسه می کنند، اگر این مقدار از مقدار ثبت شده در رجیستر بیشتر باشد، آن را حذف کرده و مقدار بیشتر را ثبت می کند.
این رجیستر در طول یک سیکل (معمولاً یک ماه) فعال است و max دیماند را ثبت می کند. مأمور اداره برق به هنگام قرائت کنتور باید این میزان دیماند را هم یادداشت کند و سپس قسمت دیماند کنتور را Reset کند.
برخی کنتورها میزان max و min توان مصرفی را ثبت می کنند. مقدار min را ابتدا روی 1000 می گذارند، اگر میزان مصرفی کمتر از این مقدار باشد، آن مقدار در رجیستر ثبت می شود. در قسمتmax، کنتور را روی صفر تنظیم می کنند، اگر میزان مصرف بیش از صفر باشد این مقدار در رجیستر ثبت می شود و به این ترتیب max و min توان مصرفی در طول یک سیکل مشخص می شود.
  ادامه مطلب | نظرات()