تبلیغات
مجله مهندسی تكنولوژی برق
صفحه نخست | تماس با مدیران | ارتباط با ما| RSS 2.0 | Electricity Engineering Technology Magazine
سلام ,خوش آمدید ...! امیدوارم از مطالب بهره كامل رو ببرید
Electricity Engineering Technology Magazine

ریكلوزرها
موضوع: سیستم توزیع انرژی الكتریكی | تاریخ ارسال: چهارشنبه 24 فروردین 1390
ریكلوزرها ( باز بست ها یا كلید های وصل مجدد ):
باز بست ٬ ابزاری است كه می تواند شرایط اضافه جریان در اتصال كوتاه فاز و فاز به زمین را آشكار و در صورت وجود جریان اضافه در مدار ٬ پس از یك زمان از پیش تعیین شده آن را قطع و سپس به طور خودكار وصل مجدد انجام دهد تا خط ٬ بار دیگر در مدار قرار گیرد . اگر خطایی كه در آغاز ٬ باعث عمل باز بست شده است ٬ همچنان وجود داشته باشد ٬ آنگاه پس از تعداد معینی وصل مجدد ٬ رله مدار را همچنان در حالت قطع نگاه می دارد و بخش آسیب دیده را از مدار خارج  و مجزا خواهد كرد .
در یك سیستم توزیع هوایی ٬ در حدود 80 تا 95 در صد از خطاهای دارای طبیعتی گذرا هستند و نهایتا ٬ حداكثر پس از چند سیكل یا چند ثانیه خود به خود از مدار رفع می شود .بنابراین باز بست ها ٬ با مشخصه قطع و وصلی كه گفتیم ٬ از خروج خط از سرویس در اثر رخداد خطا های  گذرا پیشگیری می كند . بازبستها نوعا دارای سه بار عملكرد باز كردن و بستن متوالی هستند و پس از آن ٬ عملكرد باز كردن نهایی بر این رشته ٬ خاتمه می دهد . علاوه بر این ٬ یك بار بستن دستی نیز معمولا مجاز است .
مشخصه زمان – جریان بازبستها  معمولا از سه منحنی تشكیل می شود ٬ یكی از منحنی ها مربوط به عملكرد آنی و دو منحنی دیگر مربوط به عملكردهای با تاخیر هستند كه به ترتیب آنها را با  A ٬ B ٬ C نشان می دهند .
باز بست ها را می توان به صورت زیر دسته بندی كرد :
•    تك فاز و سه فاز
•    مكانیزم هایی با عملكرد هیدرولیكی یا الكترونیكی
•    روغنی ٬ خلا یا SF6

هرگاه بار غالبا تك فاز باشد از بازبستهای تك فاز استفاده می شود . در چنین حالتی ٬ به هنگام رخداد خطای تك فاز ٬ باز بست باید به سرعت ٬ فاز اتصالی شده را از مدار خارج كند تا تغذیه در فازهای دیگر همچنان وجود داشته باشد . هرگاه لازم باشد كه برای پیشگیری از بارگذاری نامتعادل ٬ هر سه فاز از مدار خارج شوند از ریكلوزرهای سه فاز استفاده می شود.
باز بستها با مكانیزم  عملكرد هیدرولیكی دارای یك سیم پیچ قطع كننده هستند كه به صورت سری در خط قرار می گیرند و هرگاه جریان گذرنده از این سیم پیچ از میزان تنظیمی بیشتر شود ٬ سیم پیچ یك پیستون را به سوی خود می كشد و باعث باز شدن پیلهای باز بست و قطع مدار خط می شود . مشخصه زمانی و توالی باز بست به عبور روغن از مخازن متفاوت بستگی دارد . نوع الكترونیكی مكانیزم كنترل معمولا در بیرون باز بست قرار می گیرد و سیگنالهای جریان را از طریق یك CT   از نوع پیوسته ای دریافت می كند . با بیشتر شدن جریان از مقدار تنظیم شده ٬ یك ابزار ایجاد تاخیر زمانی فعال و نهایتا باعث تولید یك سیگنال قطع و ارسال آن به مكانیزم كنترل باز بست می شود. در بازبستهای روغنی ٬ از روغن برای خاموش كردن قوس و نیز به عنوان عایق اصلی استفاده می شود و می توان همان روغن را در مكانیزم كنترلی نیز به كار برد . بازبستهای SF6 و خلا دارای این مزیت هستند كه تعمیر و نگهداری كمتری نیاز دارند .
  ادامه مطلب | نظرات()